SÚŤAŽ OLYMPIJSKÝCH NÁDEJÍ 2023- ZLATO A STRIEBRO PRE K4 CHLAPCOV U17

Domov // Aktuality // Novinky // SÚŤAŽ OLYMPIJSKÝCH NÁDEJÍ 2023- ZLATO A STRIEBRO PRE K4 CHLAPCOV U17
12. septembra 2023

Na úvod

Súťaž olympijských nádejí patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejšie podujatia pre mladých rýchlostných kanoistov vo veku od 15 do 17 rokov. Toto podujatie pôvodne začali organizovať krajiny V4- Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko a konali sa striedavo v jednej z krajín V4. V priebehu niekoľkých rokov obľúbenosť tohto podujatia stúpala a v súčasnosti nadobúda rozmery malých majstrovstiev sveta 15 až 17 ročných pretekárov a má významné miesto aj v kalendári Medzinárodnej kanoistickej federácie ICF.

Po roku 2022 , keď dejiskom Súťaže olympijských nádejí bolo Slovensko, sa v roku 2023 dejiskom Súťaže olympijských nádejí stalo Poľsko.

V Poznani na jazere MALTA sa v dňoch 07.09.2023 až 10.09.2023 zišla silná konkurencia viac ako 800 chlapcov a dievčat, kajakárov a kanoistov, mladých olympijských nádejí zo 42 krajín z celého sveta.

Preteky boli rozdelené do 4 dní. Chlapci a dievčatá sa do finálových jázd v jednotlivých disciplínach prebojovávali po náročných rozjazdách a semifinálových jazdách. Finálové jazdy pretekári absolvovali v piatok popoludní na 1 000 metrovej trati, v sobotu popoludní na 500 m a záverečný deň patril finálovým jazdám na 200 metrovej trati.

Reprezentovali nás:

V slovenskej výprave bolo 8 pretekárov Kajak & kanoe klubu Komárno a členom realizačného tímu bol tréner Attila AMBRUS.

Pretekári 15 roční: Nadine ĎURČOVÁ, Michaela ZRNEKOVÁ, Matej LOPATA, Michal TÓTH

Pretekári 16 roční: Natália SZENCZIOVÁ, Peter Teo LUKÁČ, Máté MARSAL

Pretekárka 17 ročná: Zoé BÓNOVÁ

Vo výprave Slovenska bolo 8 pretekárov Kajak & kanoe klubu Komárno a tréner Attila AMBRUS

Tri účasti vo Finále A a 8 vo Finále B

Naši pretekári si vybojovali 3 účasti vo Finále A a 8 účastí vo Finále B. Cez náročné rozjazdy a semifinálové jazdy sa do finále neprebojovali v 7 disciplínach. Premiéru na takomto významnom medzinárodnom podujatí mali chlapci a dievčatá 15 roční a skúsenosti, ktoré tu získali sú neoceniteľné.

SÚHRN FINÁLOVÝH UMIESTNENÍ PRETEKÁROV KAJAK & KANOE KLUBU KOMÁRNO

1. Máté MARSAL- M. Lepi- M.Bábik- M. Szabó- K4 chlapci 15 až 17 roční 200 m

2. Máté MARSAL- M. Lepi- M.Bábik- M. Szabó- K4 chlapci 15 až 17 roční 500 m

4. Máté MARSAL-K1 chlapci 16 roční 500 m

11. Máté MARSAL- Matej LOPATA- K2 chlapci 15 a 16 roční 200 m

12. Peter Teo LUKÁČ – K1 chlapci 16 roční 1000 m

13. Michaela ZRNEKOVÁ- K1 dievčatá 15 ročné 500 m

14. Michal TÓTH- Peter Teo LUKÁČ- K2 chlapci 15 a 16 roční 1000 m

15. Nadine ĎURČOVÁ- V. Borárosová- E. Dočolomanská-N.Plšková-K4 dievčatá 15 až 17 ročné 200 m

16. Nadine ĎURČOVÁ- V. Borárosová- E. Dočolomanská-N.Plšková-K4 dievčatá 15 až 17 ročné 500 m

18. Nadine ĎURČOVÁ- K1 dievčatá 15 ročné 1000 m

18. Nadine ĎURČOVÁ- E. Gajdošíková: K2 dievčatá U15-16 1000 m

 

K4 chlapcov 15 až 17 ročných s háčikom Mátém MARSALOM zúročila spoločnú prípravu a skvelé výsledky na MEJ a MSJ. Na Súťaži olympijských nádejí dosiahli vynikajúci výsledok: na 500 metrovej trati získali STRIEBRO a na 200 metrovej trati zvíťazili a zaslúžene sa tešili zo ZLATA.

 

Vynikajúcimi výkonmi sa predviedol 16 ročný kajakár Máté MARSAL, ktorý vo finále A v K1 na 500 metrovej trati obsadil výborné 4.miesto

 

Mátého MARSALA a Mateja LOPATU v K2 chlapcov 15 a 16 ročných na 200 metrov delilo od postupu do finále A 0,01 sekundy, postúpili do finále B , v ktorom obsadili cenné 2.miesto a patrí im tak konečná 11.priečka

 

V silnej konkurencii 16 ročných pretekárov zabojoval Peter Teo LUKÁČ. ktorý v K1 na 1000 m obsadil vo finále B 3.miesto- konečné 12. miesto a v K2 chlapcov 15 a 16 ročných na 1000 m spoločne s Michalom TÓTHOM obsadili vo finále B 5.miesto- konečné 14.miesto.

Premiéru na Súťaži olympijských nádejí mali 15 ročné kajakárky: Nadine ĎURČOVÁ, ktorá sa po peknom výkone prebojovala do štyroch finále B a zabojovala aj Michaela ZRNEKOVÁ- 13. v K1 dievčat na 500 m

Preteky kanoistiek ukázali, že dievčenská svetová kanoistika napreduje míľovými krokmi. Aj napriek tomu, že naše dievčatá Zoé BÓNOVÁ a Natália SZENCZIOVÁ urobili maximum, do veľkého finále sa neprebojovali.

AKÁ BOLA CESTA NAŠICH PRETEKÁROV V JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍNACH?

PRINÁŠAME PREHĽAD UMIESTNENÍ

1000 m

K1 chlapci 16 roční 1000 m:

Peter Teo LUKÁČ– Rozjazda: 4. miesto, Semifinále: 5.miesto, FINÁLE B: 3. miesto- konečné 12. miesto

C1 dievčatá 17 ročné 1000 m

Zoé BÓNOVÁ– Rozjazda: 5. miesto, Semifinále: 6. miesto

K1 dievčatá 15 ročné 1000 m

Nadine ĎURČOVÁ– Rozjazda: 4. miesto, Semifinále: 6. miesto, FINÁLE B: 9. miesto, konečné 18. miesto

K2 chlapci 15 a 16 roční 1000 m

Matej LOPATA-V.Csemez– Rozjazda: 4.miesto, Semifinále: 7.miesto

Michal TÓTH- Peter Teo LUKÁČ– Rozjazda: 5.miesto, Semifinále: 6 .miesto, FINÁLE B: 5 .miesto, konečné 14. miesto

K2 dievčatá 15 a 16 ročné 1000 m

Nadine ĎURČOVÁ- E. Gajdošíková: Rozjazda: 6. miesto, Semifinále: 8. miesto, FINÁLE B: 9. miesto, konečné 18. miesto

500 m

K1 dievčatá 15 ročné 500 m

Michaela ZRNEKOVÁ– Rozjazda: 5. miesto, Semifinále: 4. miesto, FINÁLE B: 4. miesto, konečné 13. miesto

K4 dievčatá 15 až 17 ročné 500 m

Nadine ĎURČOVÁ- V. Borárosová- E. Dočolomanská- N. Plšková- Rozjazda: 5.miesto, Semifinále: 7.miesto, FINÁLE B: 7. miesto, konečné 16. miesto

K1 chlapci 16 roční 500 m

Máté MARSAL– Rozjazda: 1.miesto, Semifinále: 2.miesto, FINÁLE A: 4.miesto

K4 chlapci 15 až 17 roční 500 m

Máté MARSAL- M. Lepi- M.Bábik- M, Szabó– Rozjazda: 2. miesto, Semifinále: 1. miesto, FINÁLE A : 2. miesto

C1 dievčatá 16 ročné 500 m

Natália SZENCZIOVÁ– Rozjazda: 8. miesto

C1 dievčatá 17 ročné 500 m

Zoé BÓNOVÁ– Rozjazda: 5. miesto, Semifinále: 7. miesto

200 m

K1 dievčatá 15 ročné 200 m

Michaela ZRNEKOVÁ– Rozjazda: 7. miesto

K4 dievčatá 15 až 17 ročné 200 m

Nadine ĎURČOVÁ- V. Borárosová- E. Dočolomanská- N. Plšková- Rozjazda: 5. miesto, Semifinále: 5. miesto, FINÁLE B: 6. miesto, konečné 15. miesto

K2 chlapci 15 a 16 roční 200 m

Máté MARSAL- Matej LOPATA– Rozjazda: 3. miesto, Semifinále: 4. miesto, FINÁLE B: 2. miesto, konečné 11. miesto

K4 chlapci 15 až 17 roční 200 m

Máté MARSAL- M. Lepi- M. Bábik- M. Szabó- Rozjazda: 1. miesto- postup do finále, FINÁLE A: 1. miesto

C1 dievčatá 16 ročné 200 m

Natália SZENCZIOVÁ– Rozjazda: 8. miesto

C1 dievčatá 17 ročné 200 m

Zoé BÓNOVÁ– Rozjazda: 7. miesto, Semifinále: 4. miesto

V celkovom bodovom hodnotení krajín bolo poradie nasledovné:

1. Maďarsko

2. Poľsko

3. Nemecko

11. Slovensko

V medailovej bilancii  bolo poradie krajín nasledovné: /zlato- striebro- bronz/

1. Maďarsko : 22- 18 – 10

2. Poľsko 10- 9- 10

3. Kanada: 9 – 6 – 3

10 . Slovensko 1- 2 – 2

VŠETKÝM PRETEKÁROM BLAHOŽELÁME A ĎAKUJEME ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU