Tréneri o radostiach roku 2023 a o želaniach do nového roka 2024

Domov // Aktuality // Novinky // Tréneri o radostiach roku 2023 a o želaniach do nového roka 2024
2. januára 2024

Kluboví tréneri odvádzajú počas celej sezóny náročnú, zodpovednú a zároveň aj úžasnú prácu. Podpisujú sa pod úspechy svojich zverencov, chlapcov a dievčat v športe a v živote.

V predvianočnom období sme oslovili našich trénerov, ktorí sa podelili s nami o tom, čo ich najviac potešilo v ich tréningovej skupine v roku 2023 a aké je ich prianie pre chlapcov a dievčatá do roku 2024.

TRÉNINGOVÁ SKUPINA MINIKAJAKÁROV- tréneri Ladislav ÓDOR, Lajos NÉMETH

Ladislav Ódor a Lajos Németh so svojimi zverencami

Milé deti, chceli by sme sa poďakovať a zagratulovať všetkým športovcom našej skupiny MINIKAJAKÁROV za ich prácu v roku 2023, vďaka ktorej bola sezóna pretekov 2023 pre viacerých veľmi úspešná, ako na poli domácich, tak aj na poli medzinárodných podujatí. Teší nás, keď práve najmladší a nádejní športovci dosahujú výborné výsledky, pretože tie sú prísľubom kvalitných výsledkov aj do budúcnosti. Sme veľmi radi, že sme získali viaceré pódiové umiestnenia, no tešia nás aj všetky výnimočné výkony a snaha uspieť.

Chceli by sme určite povzbudiť všetkých našich športovcov do ďalšej tvrdej práce. Môžu počítať s tým, že aj my ako tréneri tak aj náš Kajak kanoe klub Komárno sa bude aj naďalej snažiť vytvárať kvalitné podmienky a hľadať spôsoby ako ešte zlepšovať a pomáhať v príprave našich pretekárov.

Želáme si, aby aj v ďalšom roku 2024 prišli nielen kvalitné výsledky našich športovcov, ale aby sa nám podarilo objaviť ďalšie nové talenty, ktoré urobia radosť nielen nám a rodičom ale aj širokej obci priaznivcov nášho športu a klubu.

Milé deti, vážení rodičia,  dovoľte nám aby sme Vám popriali pokojné prežitie vianočných sviatkov a do nového roka 2024 popriali iba to najlepšie, veľa zdravia, síl, úspechov, pohody a rodinného šťastia.

TRÉNINGOVÁ SKUPINA CHLAPCOV A DIEVČAT 13 a 14 ROČNÝCH- TRÉNER FRANTIŠEK DOSÚDIL

Chlapci a dievčatá 13 a 14 roční so svojim trénerom

Čo najviac potešilo trénera Františka Dosúdila v jeho tréningovej skupine v roku 2023 ?

V sezóne 2023 mi najväčšiu radosť robila práca a napredovanie vo výkonnosti mojich pretekárov, to mňa vždy bude najviac tešiť. Samozrejme z toho vyplývajúce vynikajúce výsledky boli „čerešničkou na torte“ na tie som veľmi hrdý.

Aké je prianie trénera Františka DOSÚDILA pre chlapcov a dievčatá z jeho tréningovej skupiny do roku 2024?

Do nového roku 2024 prajem všetkým veľa síl do tréningovej aj školskej práce, čo najlepšie výsledky a hlavne pevné zdravie.

Nech sa vám splnia všetky vaše sny a predsavzatia!

TRÉNINGOVÁ SKUPINA KADETOV – TRÉNER ATTILA AMBRUS

Čo najviac potešilo trénera Attilu Ambrusa v jeho tréningovej skupine v roku 2023 ?

VYDARENÁ ZIMNÁ PRÍPRAVA – zlepšenie kondičných schopností, techniky pádlovania, príprava na tréningovú jednotku.

VYDARENÉ JARNÉ SÚSTREDENIA- Chorvátsko v rámci klubu, Taliansko ŠCP, Zemník reprezentácia,  Komárno pred MSR KT.

VÝSLEDKY NA MEDZINÁRODNÝCH A DOMÁCICH PRETEKOCH:

Máté Marsal K4- 6. miesto MS juniori Auronzo, Taliansko

Teo Lukáč- viacnásobný medailista z Majstrovstiev SR, účastník SON v Poznani

Matej Lopata- medailista z Majstrovstiev SR, účastník SON v Poznani

Michal Tóth- viacnásobný medailista z Majstrovstiev SR, účastník SON v Poznani

Michaela Zrneková- viacnásobná medailistka z Majstrovstiev SR, účastníčka SON v Poznani

Nadine Ďurčová- viacnásobná medailistka z Majstrovstiev SR, účastníčka SON v Poznani

Lucia Demáčeková- viacnásobná medailistka z Majstrovstiev SR

Aké je prianie trénera Attilu AMBRUSA pre chlapcov a dievčatá z jeho tréningovej skupiny do roku 2024?

V prvom rade, nech sú všetci zdraví, aby príprava na sezónu 2024 bola bez zranení, naplnenie cieľov pri maximálnom úsilí na tréningoch, mať radosť zo športu a mať dobre vzťahy v skupine.

TRÉNINGOVÁ SKUPINA JUNIOROV A U23 – TRÉNER JURAJ TARR

Čo najviac potešilo trénera Juraja TARRA v jeho tréningovej skupine v roku 2023?

Mňa v tomto roku veľmi potešila hlavne zimná príprava, ktorá prebehla bez väčších komplikácií, čiže bez zranení a chorôb.

Následne som sa zúčastnil jarného sústredenia juniorov v Sabaudii, čo mi dalo novú skúsenosť a tešilo ma, že aj ostatní športovci ma brali ako jedného z dôležitých trénerov.

A v sezóne ma samozrejme potešili výsledky mojich zverencov i keď som chcel, aby sa ich čím viac dostalo na Majstrovstvá Európy a Majstrovstvá sveta juniorov ( K2 Tóth – Doktorík za juniorov).

A veľké prekvapenie: veľmi ma potešil Filip Podleiszek, ktorý sa stal v tomto roku najlepším pretekárom v kategórii do U23. Vynechal 3 mesiace zo zimnej prípravy kvôli chorobe a veril, keď som mu povedal, že všetko bude ako má byť. A tak sa aj stalo.

Samozrjeme som hrdý na všetkých pretekárov menovite: Ľudovít Tóth, Dominik Doktorík, Filip Podleiszek, Tomáš Farkaš.

Aké je prianie trénera Juraja TARRA pre chlapcov z jeho tréningovej skupiny do roku 2024?

A do nového roku ja vždy len jedno prajem každému: nech zdravie slúži, ostatné všetko príde krok po kroku. Takže všetkým pretekárom veľa zdravia a rok bez zranení a chorôb a nech všetci makaju ako tento rok 2023, v prvom rade na sebe a tak sa vedia zlepšovať a zlepšovať voči konkurencii

TRÉNINGOVÁ SKUPINA- CANOE– TRÉNER OLIVER KOCZKÁS

Čo najviac potešilo trénera Olivera Koczkása v jeho tréningovej skupine v roku 2023?

Určite to bolo úspešné vystúpenie dievčat na domácich podujatiach, ale asi najväčšiu radosť som mal z výkonov juniorky Laury Őri, ktorá na Majstrovstvách Európy juniorov obsadila v C1 na 500m 9.miesto a v C1 na 200 m 10.miesto, na majstrovstvách sveta juniorov jej patrilo v C2 mix 500m 4.miesto a v C1 na 200m 11. miesto. Na Medzinárodnej regate ma potešila svojimi výkonmi, keď si vybojovala dve strieborné a dve bronzové medaily.

Aké je prianie trénera Olivera Koczkása pre dievčatá z jeho tréningovej skupiny do roku 2024 ?

V novom roku 2024 prajem dievčatám všetko najlepšie, splnenie všetkých prianí a predsavzatí.

Kajak & kanoe klub Komárno ďakuje všetkým svojim členom,  pretekárom, trénerom, rodičom, priaznivcom a podporovateľom za priazeň a podporu v roku 2023. Sme radi, že uplynulý rok bol pre náš klub úspešný, že aj vďaka Vám sa nám podarilo zabezpečiť podmienky pre  kvalitnú športovú prípravu a naši pretekári nás potešili svojimi výkonmi  na domácich  a medzinárodných súťažiach.

Aj rok 2024 bude bohatý na významné domáce a zahraničné podujatia v rýchlostnej kanoistike.

Našou snahou je, aby Kajak & kanoe klub Komárno pokračoval v novom roku v nastúpenom trende.

Prajeme všetkým veľa zdravia, šťastia, radosti, vytrvalosti, pracovných, študijných a osobných úspechov a splnenie všetkých túžob a želaní.

                                               ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2024