Kontakty

Domov // Kontakty

Kontaktné údaje

Kajak & kanoe klub Komárno, o.z.

Župná 18,
945 01 Komárno

IČO: 00609153
DIČ: 2021027283
Právna forma: Občianske združenie
Banka: VÚB a.s. pob. Komárno, BIC: SUBASKBX
Číslo účtu: 10437142/0200
IBAN: SK38 0200 0000 0000 1043 7142
Adresa rýchlostnej kanoistiky:

Okružná 3741,
945 01 Komárno

Email: kajakkomarno@gmail.com

Kontaktný formulár