Členský príspevok na rok 2024

Domov // Členský príspevok na rok 2024

Kajak & kanoe klub Komárno
oznamuje všetkým členom, že výška členského príspevku na rok 2024 je:

180.00 EUR 

Členský príspevok Vás prosíme uhradiť  výlučne prevodom na bankový účet vedený vo VÚB a.s. pobočka Komárno /prevodný príkaz, Internetbanking/.  

Banka: VÚB a.s. pobočka Komárno
Číslo účtu: 10437142
Kód banky: 0200
IBAN: SK38 0200 0000 0000 1043 7142
BIC: SUBASKBX
Variabilný symbol /VS/: 2024
Účel platby, správa pre prijímateľa:  Priezvisko a meno

TERMÍN ÚHRADY:  31.03.2024

MOŽNOSŤ ÚHRADY ČLENSKÉHO PRÍSPEVKU V DVOCH SPLÁTKACH:
1.splátka vo výške 90.00 EUR  do 31.03.2024
2.splátka vo výške 90.00 EUR  do 30.06.2024

ĎAKUJEME!
Teší nás, že ste členmi nášho úspešného tímu.