Kajak & kanoe klub Komárno sa môže pýšiť ďalším úspešným cezhraničným   projektom pod názvom „Pádlujme pre budúcnosť“

Kajak & kanoe klub Komárno úspešne ukončil realizáciu rozvojového projektu v spolupráci s budapeštianskym športovým klubom – Budapesti Honvéd Sportegyesület.

Cezhraničný projekt nesúci názov „Pádlujme pre budúcnosť“ (akronym: Future, kód: SKHU/WETA/2101/4.1/013) je zameraný na zdieľanie dlhoročných individuálnych skúseností a znalostí dvoch klubov nielen medzi sebou navzájom, ale aj so širokou verejnosťou. 

Vznikol v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 998,07 eur. Celkový rozpočet projektu dosiahol 58 821,27 eur. 

Dňa 3. marca sme v rámci online úvodnej konferencie prediskutovali ciele našej spolupráce, dosahované výsledky a nadobudnuté skúsenosti zasa počas troch online konzultácií, ktoré sa konali 14., 19. a 25. apríla 2022. 

Dňa 28. apríla sme zorganizovali workshop zameraný na efektívne trénovanie a význam pohybu, ako aj záverečnú konferenciu týkajúcu sa projektu. 

Nakúpili sme aj nové zariadenia: – Kajak & kanoe klub Komárno-  šesť kajakov K1 a dva kajaky K2, dva veslárske trenažéry a 1 senzor na meranie výkonu, kým náš partner – Budapesti Honvéd Sportegyesület – zaobstaral 1 kajak K1, dva kajaky K2, jeden kajak K4 a jedno senzorové zariadenie. 

Veríme, že naša spolupráca bude v obdobne úspešnom duchu pokračovať aj v budúcnosti

O projekte                   

Interreg SKHU Fond malých projektov pre západný región

Krátky názov (Akronym) projektu: Future
Názov malého projektu: Pádlujme pre budúcnosť


Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 49 998,07 eur. Jeho celkový rozpočet dosahuje 58 821,27 eur. 

FORMULÁR ŽIADOSTI PRE MALÉ PROJEKTY, KÓD VÝZVY : SKHU/WETA/2101/    TU

ZMLUVA o poskytnutí finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  TU

„Pádlujme pre budúcnosť”

     Kajak & kanoe klub Komárno si môže pripísať ďalší úspešný cezhraničný projekt nesúci názov „Pádlujme pre budúcnosť“ (akronym: Future, kód: SKHU/WETA/2101/4.1/013), ktorého cieľ spočíva v podelení sa o skúsenosti a znalosti dvoch športových klubov s bohatou históriou, a to nielen medzi sebou navzájom, ale aj so širokou verejnosťou. 

Kajak & kanoe klub Komárno možno považovať za najúspešnejší športový klub mesta. Z jeho priestorov vyšlo niekoľko olympionikov a aj v súčasnosti sa vo významnej miere podieľa na výchove úspešných športovcov: podporuje takmer šesťdesiat mladých ľudí vo veku 9 až 23 rokov, jeho juniorskí kajakári patria medzi najlepších v krajine. Klub tak okrem šírenia dobrého mena Komárna načrtol na svetovú športovú mapu aj Slovensko. 

     V záujme zvyšovania jeho úspešnosti a kvalitatívnej úrovne sa klub v priebehu uplynulých rokov zapojil do viacerých projektov a rozvojových iniciatív. Takýmto spôsobom došlo okrem iného k rekonštrukcii Manty ležiacej na hladine rieky Váh, k nákupu nových zariadení, ako aj k rozvoju webovej stránky klubu. 

Naším najnovším projektom založeným na vzájomnej spolupráci je „Pádlujme pre budúcnosť“ (akronym: Future, kód: SKHU/WETA/2101/4.1/013), v rámci ktorého je maďarským partnerom klubu športové združenie Budapesti Honvéd Sportegyesület. Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 49 998,07 eur. Celkový rozpočet projektu dosahuje 58 821,27 eur. 

V rámci projektu plánujeme v apríli realizáciu workshopu zameraného na význam efektívnych metód trénovania a pohybu, ako aj tri odborné konzultácie. Taktiež dôjde k nákupu nových športových zariadení. Kajak & kanoe klub Komárno ako hlavný prijímateľ projektu v zakúpi šesť kajakov K1, dva kajaky K2, dva veslárske trenažéry a zariadenie so senzorom na meranie výkonu, kým cezhraničný partner Budapesti Honvéd Sportegyesület z projektových prostriedkov zabezpečí jeden kajak K1, dva kajaky K2, jeden kajak K4 a jedno totožné zariadenie so senzorom. Vďaka senzorom budú výsledky monitorované počas tréningov – a to primárne dosahovaný výkon, sila a rýchlosť – objektívne a presne porovnateľné, bude teda možné aj ich ďalšie spracovanie a sledovanie vývoja trénovaných športovcov

Tlačová správa

Pádlujme pre budúcnosť

Na zverejnenie: 03. marca 2022 / Na okamžité zverejnenie

Mediálny kontakt: Mgr. Viktor Demin, predseda Kajak & kanoe klubu Komárno 

Naša športová organizácia Kajak & kanoe klub Komárno má bohatú históriou, s ktorou ju možno zaradiť medzi najúspešnejšie kluby mesta. V priebehu posledných rokov sme sa zapojili do rozličných rozvojových iniciatív a výziev s cieľom zveľaďovať športový areál klubu, zvyšovať jeho kvalitatívnu úroveň a podnietiť nadväzovanie nových spoluprác v záujme ďalšieho pokroku. Takto došlo okrem iného aj k modernizácii plávajúceho zariadenia Manta ležiaceho na rieke Váh, k nákupu ergometrov či k rekonštrukcii strediska rýchlostnej kanoistiky. 

V rámci projektu nesúceho názov „Pádlujme pre budúcnosť“ (akronym: Future, kód: SKHU/WETA/2010/4.1/013) náš klub spojí svoje sily s maďarskou športovou organizáciou Budapesti Honvéd Sportegyesület, a zameria sa na obohatenie športovej výbavy pre zvýšenie kvalitatívnej úrovne tréningov, ako aj na vzájomnú výmenu skúseností a trénerských poznatkov v rámci série dvojjazyčných konzultácií a workshopu. Kajak & kanoe klub Komárno je významné stanovište pre slovenských aj maďarských, profesionálnych i amatérskych športovcov, pre ktorých je aj vďaka jeho geografickej polohe ideálnym cieľovým bodom. V súčasnosti máme 132 členov vrátane vyše 60 registrovaných športovcov, a vychovali sme množstvo športových talentov, vrátane majstrov sveta a olympionikov. Združenie BHSE má 14 odborných oddielov a 6 odvetví, pričom je podľa olympijského bodovania najúspešnejším klubom Maďarska, ktorý je vzorom pre mladých a podieľa sa aj na ich výchove. Nakoľko máme obaja roky individuálnych skúseností a úspechov v oblasti športového trénerstva, o svoje vedomosti by sme sa v rámci projektu chceli podeliť so sebou navzájom, ako aj so širokou verejnosťou. 

Naším primárnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej spolupráce medzi obyvateľmi a inštitúciami pohraničného regiónu, čo by sme chceli dosiahnuť práve vďaka realizácii spoločných cezhraničných programov zameraných na zdieľanie vedomostí a overených skúseností. Vďaka cezhraničnému charakteru projektu máme možnosť zasiahnuť širší okruh ľudí a inštitúcií –  zapojiť do podujatí viaceré komunity, umožňujúc ich zblíženie aj na báze športu a spoločných záujmov. Výkony členov klubu sa vďaka rozšíreniu športového vybavenia môžu podstatne zlepšiť, a cezhraničná spolupráca sa tak podpíše aj pod šírenie dobrého mena našich klubov a oboch krajín.

K obstaraniu nového profesionálneho športového vybavenia dôjde na oboch stranách hranice. Kajak & kanoe klub Komárno ako hlavný prijímateľ projektu v rámci projektu zakúpi šesť kajakov K1, dva kajaky K2, dva veslárske trenažéry a zariadenie so senzorom na meranie výkonu, kým cezhraničný partner Budapesti Honvéd Sportegyesület z projektových prostriedkov zabezpečí jeden kajak K1, dva kajaky K2, jeden kajak K4 a jedno totožné zariadenie so senzorom. Vďaka senzorom budú výsledky monitorované počas tréningov – a to primárne dosahovaný výkon, sila a rýchlosť – objektívne a presne porovnateľné, bude teda možné aj ich ďalšie spracovanie a sledovanie vývoja trénovaných športovcov.

Konzultácie v zmysle predbežných plánov prebehnú v priebehu mesiaca apríl, realizáciu projektu však zavŕši spoločný odborný workshop organizovaný Kajak & kanoe klubom Komárno, zameraný na efektívne metódy trénovania a na význam pohybu pre zdravie človeka. Implementácia všetkých plánovaných aktivít projektu by mala prebehnúť do konca apríla 2022. 

Projekt je realizovaný v rámci Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, so spolufinancovaním z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v sume 49 998,07 eur. Jeho celkový rozpočet dosahuje 58 821,27 eur. 


Obsah tejto tlačovej správy nemusí odzrkadľovať oficiálne stanovisko Európskej Únie. 

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:

Mgr. Viktor Demin

Predseda Kajak & kanoe klubu Komárno

E-mail: predseda@kajakkomarno.sk 

Tel. číslo: : +421 915 178 155

Web: www.kajakkomarno.sk 

Zmluvy

ZMLUVA MEDZI KayakPro s.r.o.  a Kajak Kanoe Klub Komárno     TU
 
  FAKTÚRA číslo  220017     TU
 
  DODACÍ LIST K FAKTÚRE 
    TU