Typ údajov: Členovia

Zo života klubu

Predseda, tréneri a členovia

Predseda klubu: Viktor Demin Email: predseda@kajakkomarno.sk Tréneri: Attila Ambrus aambrus1987@gmail.com 0915 607 791 Ladislav Broczky

Viac