Vyhodnotenie Najlepších športovcov mesta Komárno za rok 2023

Domov // Aktuality // Novinky // Vyhodnotenie Najlepších športovcov mesta Komárno za rok 2023
25. apríla 2024

Dňa 23.apríla 2024 sa v Dôstojníckom pavilóne uskutočnilo slávnostné ocenenie najlepších športovcov mesta Komárno za rok 2023.

Nás teší, že ocenenie za vynikajúce výsledky za šírenie dobrého mena nášho mesta získali aj pretekári Kajak & kanoe klubu Komárno: Dominik DOKTORÍK, Máté MARSAL, Laura ŐRI, Ľudovít TÓTH, Ákos GACSAL a Marek ĎURČO.

Ocenenie najúspešnejším športovcovom odovzdali primátora mesta  Komárno Béla Keszegh, viceprimátor mesta Ondrej Gajdáč, predseda komisie športu a mládeže Dávid Kovács a podpredseda komisie športu a mládeže Róbert Mihalička

BLAHOŽELÁME všetkým oceneným


Nás teší, že boli ocenení aj pretekári nášho klubu: Najlepším športovcom mest

BLAHO