66. Veľká cena Komárna v rýchlostnej kanoistike, 15.06.2024

Domov // Aktuality // Novinky // 66. Veľká cena Komárna v rýchlostnej kanoistike, 15.06.2024
17. júna 2024

NA ÚVOD

Veľká cena Komárna v rýchlostnej kanoistike zapísala dňa 15. 6.2024 už svoju 66. kapitolu. Aj tento ročník dotvárala príjemná atmosféra, zodpovedná príprava a organizácia pod vedením predsedu klubu a zároveň riaditeľa pretekov Viktora Demina, množstvo pretekárov a krásne športové zápolenia.

SLÁVNOSTNÉ ZAHÁJENIE VEĽKEJ CENY KOMÁRNA

V predvečer pretekov sa uskutočnilo slávnostné zahájenie Veľkej ceny Komárna za účasti významných hostí, osobností rýchlostnej kanoistiky, sponzorov, pretekárov a rodičov. Zaspomínať si na časy minulé a potešiť sa z napredovania klubu prišli bývalí pretekári a členovia klubu.

Sponzori

Veľkú cenu Komárna podporili významné spoločnosti nielen z nášho regiónu, ale aj sme radi, že Veľkú cenu Komárna podporili aj významné spoločnosti z celoslovenskou pôsobnosťou.

Podpora z programu  INTERREG

Podujatie Veľká cena Komárna 2024 – Športom k budúcnosti (akronym: Veľká cena KN) bolo úspešne podporené z Fondu malých projektov Programu Interreg Maďarsko-Slovensko. 66. Veľká cena Komárne bola podporená finančným príspevkom z Európskej únie vo výške 13 215.00 EUR.

66. Veľkú cenu Komárna zahájil predseda Kajak & kanoe klubu Komárno Viktor DEMIN

Slávnostné odovzdanie projektu

V rámci slávnostného zahájenia 66. Veľkej ceny Komárna došlo k odovzdaniu projektu podporeného z Fondu na podporu športu vo výške 75 730.00 EUR a z prostriedkov Mesta Komárno vo výške 42 000.00 EUR. Tieto prostriedky boli využité na vybudovanie multifunkčného ihriska, vonkajšej workout zóny, modernizáciu vzduchotechniky a rekonštrukciu pádlovacieho bazéna.

Toto všetko bude bezodplatne dostupné aj pre základné školy mesta Komárno, čo umožní všetkým deťom prístup k moderným športovým zariadeniam bez finančných prekážok, podporí ich zdravý životný štýl a vytvorí rovnaké príležitosti na športové aktivity.

Nové multifunkčné ihrisko odovzdali: Gábor Ásványi z Fodnu na podporu športu, Béla Keszegh primátor mesta Komárno za účasti Erika Vlčeka a Viktora Demina

UPRAVENÝ PROGRAM VEĽKEJ CENY KOMÁRNA

Veľká cena Komárna  sa pôvodne mala uskutočniť v dňoch 15.6.2024 a 16.6.2024. Príroda však do organizácie pretekov zasiahla. Na základe vývoja hydrologických podmienok, konkrétne výšky hladiny a prúdu rieky Váh, došlo k zmene a programu Veľkej Ceny Komárna a súťaže na 500 m trati boli úplne zrušené.

Preteky sa tak konali iba na dlhých tratiach. Program pretekov sa  skrátil na jeden súťažný deň na sobotu od 10:00 do 17:00, kedy boli na programe finálové jazdy na 2000 m / 9 až 12 roční pretekári / a finálové jazdy na na 5000 m / 13 roční až veteráni/ v K1, K2, C1 a C2. ani to však nezabránilo tomu, aby preteky prebehli na vysokej športovej úrovni.

Na regulárnosť pretekov dohliadali rozhodcovia pod vedením pána Daniela Rusa a časomieru mal na starosti skúsený Rado Oršula.

Preteky s medzinárodnou účasťou 

Na Veľkú cenu Komárna prijali pozvanie okrem pretekárov zo slovenských oddielov aj pretekári zo zahraničia. Nechýbali tu pretekári z maďarských klubov a pretekov sa zúčastnili opäť pretekári zo Sardínie. Pôvodne bolo na Veľkú cenu Komárna prihlásených takmer 440 pretekárov z 32 oddielov a po rozhodnutí o skrátení iba na 5000 m tratiach, pretekov sa zúčastnilo takmer 390 pretekárov.

Preteky v hodnotení Slovenského pohára 

Preteky na 5000 m pre 13 a 14 ročných pretekárov a kadetov boli zaradené do hodnotenia SLOVENSKÉHO POHÁRA.

Za Kajak & kanoe klubu Komárno 55 pretekárov

Kajak & kanoe klub Komárno reprezentovalo celkom 55 pretekárov. Súťažiť na domácej vode je vždy niečo výnimočné, niečo neopakovateľné. Predstaviť svoje športové a vodácke umenie pred zrakmi svojich najbližších, kamarátov, dodáva veľké emócie.

Na Veľkej cene Komárna však chýbali naši juniori a pretekári do 23 rokov, ktorí sa pripravujú na Majstrovstvá Európy juniorov a U23, ktoré sa uskutočnia v Bratislave na Zemníku v dňoch 27.6. až 30.06.2024.

“ VPRED „

Presne o 10.00 hod zaznel povel na štart VPRED a Veľká cena Komárna bola odštartovaná. Boli sme svedkami pekných zápolení na vode a vo zvýšenej pohotovosti boli aj posádky záchranných člnov. Program pretekov bol dodržaný a súťažilo podľa časového rozpisu.

K4 OLD BOYS na 200 m trati

v prestávke pred finálovými jazdami sa uskutočnilo finále K4 OLD BOYS na 200 m trati. Predstavili sa tu 4 posádky bývalých pretekárov Kajak & kanoe klubu Komárno.  Divácky veľmi obľúbené preteky K4 Old Boys organizačne zabezpečila p. Eva LIKÉROVÁ.

PORADIE:

1. MIESTO- MODRÁ LOĎ : TOMÁŠ HODÚR, ŠTEFAN PARASZKA, ÁKOS LENGYEL, PAVOL NÁHLIK

2. MIESTO- ČERVENÁ LOĎ: ĽUDOVÍT JÓZSA, KRISTÓF BASTRNÁK, ERVIN KARVAS, FRANTIŠEK TÓTH

3. MIESTO- BIELA LOĎ: IMRICH KNIRS, DAVID PÁLMAY, ALEXANDER TÓTH , ADAM HORVÁTH

4. MIESTO ŽLTÁ LOĎ: SAMUEL ŽIVICKÝ, PETER FARKAŠ, TOMÁŠ CSEPY, RÓBERT ZAUKO

9. ročník Memoriálu Vojtecha HALMA – HALMO CUP

Memoriál Vojtecha Halma sa koná na počesť úspešného kanoistu z Komárna, československého reprezentanta, trénera Kajak& kanoe klubu Komárno. Vojtech Halmo bol prvým kanoistom z Komárna, ktorý štartoval v roku 1971 na Majstrovstvách sveta v Belehrade, kde obsadil 5.miesto v C1 na 10km. Patrí zároveň aj medzi trojnásobných víťazov Veľkej ceny Komárna.

V disciplíne C1 kadeti na 5000 m zvíťazil a Pohár HALMO CUP získal: MATÚŠ KOUBEK,  VINOHRADY BRATISLAVA

Pohár Vojtecha HALMA získal MATÚŠ KOUBEK z klubu VINOHRADY BRATISLAVA

V Komárne Veľká cena, v Szegede Majstrovstvá Európy seniorov

Pokiaľ v Komárne prebiehala 66. Veľká cena Komárna, v Szegede boli už naplno rozbehnuté Majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike. Za Slovensko nastúpili odchovanci Kajak & kanoe klubu Komárno: Adam BOTEK a Ákos GACSALA, ktorých sme takto na diaľku podporili a držali palce.

VYHODNOTENIE

Najlepší jednotlivci získali medaily, diplomy a vecné ceny priebežne po ukončení jednotlivých finálových disciplín.

– 9 až 12 roční- K1, K2, C1, C2- ocenené 1. až 6.miesto,

– 13 roční a 14 roční K1, C1- ocenené 1. až 6.miesto,

– 13 roční a 14 roční K2, C2 – ocenené 1. až 3. miesto

– kadeti- veteráni K1, K2, C1, C2- ocenené 1. až 3.miesto

Najmladšie kanoistické nádeje boli ocenené na 1. až 6. mieste

Medailisti KAJAK & KANOE KLUBU KOMÁRNO

VÍŤAZI- 1.miesto

K1 chlapci 14 roční- ALEX ÓDOR

K2 chlapci 13 a 14 roční- ALEX ÓDOR- ADAM KIŠŠ /ŠKP/

K1 chlapci 13 roční- TOMÁŠ ŐRI

K2 kadeti – MICHAL TÓTH- MATEJ LOPATA

2. miesto

K1 chlapci 9 roční – MAXIM FIAM

K1 dievčatá 11 ročné- ABIGEL ŽILIK

K2 dievčatá 11 a 12 ročné- GRÉTA NAGY

K2 dievčatá 11 a 12 ročné- ABIGEL ŽILIK

K1 dievčatá 13 ročné – SZÓFIA NAGY

K2 dievčatá 13 a 14 ročné- DIANA MARKOVIČOVÁ- ALEXANDRA KOVÁČOVÁ / TAT /

K1 veteráni- MAREK ĎURČO

3.miesto

K1 dievčatá 11 ročné – ZOJA FIAMOVÁ

NAJÚSPEŠNEJŠÍ: 14 ROČNÝ KAJAKÁR ALEX ÓDOR – DVOJNÁSOBNÝ VÍŤAZ VEĽKEJ CENY KOMÁRNA

14 ročný kajakár Alex ÓDOR sa stal najúspešnejší pretekárom Veľkej ceny Komárna

POHÁR MLÁDEŽE: 

pre najúspešnejší oddiel v kategórii 9 až 14 ročných pretekárov získali:

1. KAJAK & KANOE KLUB KOMÁRNO

2. KAJAK CANOE KLUB ŠAMORÍN

3. KAJAK KANOE PIEŠŤANY

Víťazný Pohár mládeže prevzal Lajos Németh z Kajak & kanoe klubu Komárno

MEDAILOVÁ BILANCIA:

1. MIESTO: KAJAK & KANOE KLUB KOMÁRNO- 12 MEDAILÍ / 4- 7- 1 /

2. MIESTO: KAJAK KANOE PIEŠŤANY – 9 MEDAILÍ / 4- 1- 4 /

3. MIESTO: SPORT KLUB SLOVAKIA NOVÉ ZÁMKY – 8 MEDAILÍ / 3- 5- 0 /

VÍŤAZI SENIORI:

K MUŽI: MATEJ ANTAL- TATRAN BRATISLAVA

K ŽENY: ROMANA ŠVECOVÁ- KAJAK KANOE PIEŠŤANY

C MUŽI: TOMÁŠ JANOŠTIAK- ŠPORTOVÝ KLUB DANUBIAN

9. ročník HALMO CUP

C1 KADETI: MATÚŠ KOUBEK VINOHRADY BRATISLAVA

ORGANIZAČNÝ TÍM POD VEDENÍM VIKTORA DEMINA, AJ NAPRIEK SŤAŽENÝM PODMIENKAM, PRIPRAVIL TIETO PRETEKY NA VYSOKEJ ÚROVNI.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu 66. Veľkej cene Komárna.

ĎAKUJEME!

VCK PODAKOVANIE