Rekonštrukcia a modernizácia KKK Komárno

Domov // Verejné obstarávanie // Rekonštrukcia a modernizácia KKK Komárno
27. januára 2023

V  súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Kajak & kanoe klub Komárno predkladá na predmet zákazky: 

„Rekonštrukcia a modernizácia Kajak & Kanoe Klubu Komárno“

  Výzva na predkladanie cenovej ponuky  

  Príloha číslo 3. k Výzve na predkladanie cenovej ponuky 

Zapisnica