Oprava plávajúceho zariadenia

Domov // Verejné obstarávanie // Oprava plávajúceho zariadenia
27. januára 2023

Kajak & kanoe klub Komárno, o.z. ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre:

Názov projektu:

„Pádlujme pre spoločný cieľ – Evezzünk a közös  célért“ 

Druh zákazky:  Zákazka na poskytovanie služieb 


Názov zákazky:  „Oprava plávajúceho zariadenia“


Kód projektu: SKHU/1801/1.1/003
zverejnenie 01.10.2019 
OPZ_PRIEKUM  

OPZ _Výzva