Štvrťročné výkazy o zákazkách

ROK 2017    TU

ROK 2018-I.Q    TU
                        
ROK 2018- IV.Q   TU    

ROK 2019   TU 
   
ROK 2020    TU