Kajak & kanoe klub Komárno, o.z. ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku pre:

Názov projektu: „Pádlujme pre spoločný cieľ – Evezzünk a közös célért“ 

Druh zákazky:  Zákazka na poskytovanie služieb 


Názov zákazky:  „Oprava plávajúceho zariadenia“


Kód projektu: SKHU/1801/1.1/003

PRIESKUM TRHU PRE BEŽNE DOSTUPNÉ ZÁKAZKY K URČENIU PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY TU 

VÝZVA TU