1. Motor-Car Nové Zámky s.r.o.      
      Faktúra číslo 1351600520 za servis Mercedesu KN 827 LI zo  dňa 29.2.2016 v hodnote …………  1 014,93 EUR   
 2. JP TEAM s.r.o.                     
  Faktúra číslo   20160023 za servis motorového člna Hellwig Santes zo dňa  3.3.2016  v hodnote .. 142,38 EUR
 3. 3. JP TEAM s.r.o.        
  Faktúra číslo   20160024 za servis C 15 kataramánu zo  dňa  3.3.2016  v hodnote …………………..  170,92 EUR
 4. JP Team s.r.o.
  Faktúra číslo   20160025  za servis člna PL zo  dňa  3.3.2016  v hodnote   ………………………………..104,62 EUR
 5. JP TEAM s.r.o.
  Faktúra číslo   20160027 za servis pláv. cieľ.veže MANTA zo  dňa  4.3.2016  v hodnote……………….360,00 EUR 
 6. JP TEAM s.r.o.                     
  Faktúra číslo   20160030 za servis motorového člna Hellwig zo  dňa 14.3.2016  v hodnote …………..118,80 EUR
 7. Commora Servis
  Faktúra číslo   41160245 za prenájom krytej plavárne zo  dňa 31.3.2016  v hodnote ……………………. 15,00 EUR
 8. Commora Servis
  Faktúra číslo   41160246 za prenájom krytej plavárne zo  dňa 31.3.2016  v hodnote ……………………..10,00 EUR  
 9. Commora Servis
  Faktúra číslo   41160257 za prenájom športovej haly zo  dňa 31.3.2016  v hodnote …………………….. 61,35 EUR
 10. ZŠ Rozmarínová    
  Faktúra číslo    17/2016 za prenájom telocvične zo  dňa  5.4.2016  v hodnote …………………………… 225,00 EUR
 11. JP TEAM s.r.o.
  Faktúra číslo  20160046 za nákup záchranných viest zo  dňa 12.4.2016  v hodnote …………………….176,32 EUR  
 12. SZRK 
  Faktúra číslo   012016   záoha na ubytovanie I.KP a M SR KT  dňa 22.04.2016 v hodnote ………….    50.00 EUR
 13. LALI-TRANS s.r.o
  Faktúra číslo  0035/2016   za prepravu Komárno-N.Rudno a späť   dňa 30.04.2016 v hodnote ……   384.00 EUR
 14. Romano Zanetti-ITAL ACCESSORI
  Faktúra číslo  2016/1044 za  elastické lanko a háky dňa 02.05.2016 v hodnote ……………………… …  277.27 EUR
 15. Motor-Car Nové Zámky s.r.o.
  Faktúra číslo 1351601266  za servis Mercedesu KN 827 LI   dňa 08.05.2016 v hodnote ………….  …149.29 EUR
 16. Comorra Servis
  Faktúra číslo   41160234  za  prenájom športovej haly 04/2016  dňa 30.04.2016 v hodnote ……….    81.80 EUR
 17. WISDOM Trenčín   
     Faktúra číslo   160334 za  ubytovanie, večeru a raňajky    dňa 20.05.2016 v hodnote ………………..  680.00 EUR
 18. LALI-TRANS s.r.o.
     Faktúra číslo  0043/2016 za  prepravu  Komárno-Trenčín a späť  dňa 22.05.2016 v hodnote …….   552.00 EUR   
 19. LALI-TRANS s.r.o.
     Faktúra číslo  0050/2016 za prepravu Komárno-Bratislava a späť   dňa 04.06.2016 v hodnote …..   336.00 EUR
 20. AWACO s.r.o.
  Faktúra číslo  160026216 za ubytovanie  dňa 25.6.2016-26.6.2016 Trenčín  v hodnote ……………..   675.00 EUR
 21. SZRK  
  Faktúra číslo   2016029  štartovné, dohlášky,odhlášky,strava  dňa 11.-12.06. v hodnote ……………    50.00 EUR
 22. HAVEL COMPOSITES CZ s.r.o.
  Faktúra číslo  za tovar/ žrď a spojka/  zo  dňa 14.07.2016 v hodnote ……………………………………….. 170.00 EUR
 23. NyNa s.r.o.
  Faktúra číslo 201610621 za nákup Dres top Singlet 81 ks 1.časť zo dňa 01.08.2016 ………………….  981.72 EUR
 24. LALI – TRANS s.r.o.
      Faktúra číslo 0063/2016 za prepravu Komárno – Bratislava a späť zo dňa 07.08.2016 ………………..  480.00 EUR
 25. LALI – TRANS s.r.o. 
      Faktúra číslo 0064/2016 za prepravu Komárno- Piešťany a späť zo dňa 14.08.2016 …………………..  516.00 EUR
 26. Stredná odborná škola záhradnícka
      Faktúra číslo 70382016 za ubytovanie 13.08. a 14.08.2016 v hodnote ……………………………………..  376.60 EUR
 27. NyNa s.r.o.
      Faktúra číslo 201610660 za nákup Dres top Singlet 81 ks 2.časť  zo dňa 24.08.2016 ………………….  981.72 EUR
 28. LALI – TRANS s.r.o.
      Faktúra číslo 0074/2016 za prepravu Komárno – Šamorín a späť zo dňa 11.09.2016 
                                                            Komárno – Bratislava a späť zo dňa 17.09.2016  …………………….. 480.00 EUR
 29. LALI – TRANS s.r.o. 
       Faktúra číslo 0080/2016 za prepravu Komárno- Bratislava a späť zo dňa 01.10.2016 …………………  516.00 EUR
 30. Slovenský futbalový zväz
       Faktúra číslo 16000912 náklady spojené so školením odbornej prípravy-2 osoby ………………………   140.00 EUR