Víťazstvo Komárna v Slovenskom pohári 2023

Domov // Újdonságok // Novinky // Víťazstvo Komárna v Slovenskom pohári 2023
4. február 2024

Dňa 2. februára 2024 sa v priestoroch X-Bionic Sphere uskutočnil slávnostný Galavečer, na ktorom boli ocenení najúspešnejší pretekári a najúspešnejšie oddiely v rámci Slovenského pohára za rok 2023.

Do hodnotenia Slovenského pohára v roku 2023 bolo zaradených celkom 8 podujatí v rýchlostnej kanoistike, vrátane troch domácich šampionátov a hodnotené boli vekové skupiny od 13 rokov až po veteránov .

Medzi ocenenými jednotlivcami bolo celkom 9 pretekárov nášho klubu a medzi víťazov v rámci svojich kategórií sa zapísali Diana MARKOVIČOVÁ a Laura ŐRI.

Najúspešnejší jednotlivci – ocenení

1. Diana MARKOVIČOVÁ- K DIEVČATÁ 14 ROČNÉ

1. Laura ŐRI- C JUNIORKY

2. Alex ÓDOR- K CHLAPCI 13 ROČNÍ

2. Peter Teo LUKÁČ- K KADETI

2. Natália SZENCZIOVÁ- C KADETKY

2. Zoé BÓNOVÁ- C JUNIORKY

2. Dominik DOKTORÍK- K JUNIORI

2. Imre FAZEKAS – C JUNIORI

3. Aneta JELÍNKOVÁ- C ŽENY

Pod výsledky našich pretekárov sa podpísali tréneri Kajak & kanoe klubu Komárno: Attila Ambrus, František Dosúdil, Oliver Koczkás a Juraj Tarr.

Diana Markovičová – víťazka Slovenského pohára- dievčatá 14 ročné, tréner František Dosúdil
Laura Őri víťazka Slovenského pohára a Zoé Bónová 2. miesto v C juniorky 
Natália Szencziová – 2. miesto v Slovenskom pohári v C kadetky, cenu odovzdal Erik Vlček
Alex Ódor, 13 ročný kajakár – ocenený za 2.miesto v Slovenskom pohári 
Peter Teo Lukáč- v Slovenskom pohári ocenený za 2.miesto v kategórii Kajak kadeti

Imre Fazekas ocenený za 2.miesto v Slovenskom pohári- C juniori

Aneta Jelínková- 2.miesto v Slovenskom pohári – C ženy

 Víťazstvo Kajak & kanoe klubu Komárno v hodnotení oddielov

Náš klub, Kajak & kanoe klub Komárno, sa stal víťazom Slovenského pohára za rok 2023 v hodnotení oddielov.

ODDIELY CELKOM

1. Kajak & kanoe klub Komárno 1 220,50

2. Kanoistický klub Slávia UK Bratislava 947,50

3. Klub rýchlostnej kanoistiky Nováky  707,00

Pohár za víťazstvo prevzal predseda klubu Viktor DEMIN, ktorý má neoceniteľný podiel na úspechu klubu a so svojim tímom odvádza veľký kus práce pri vytváraní podmienok pre kvalitnú športovú prípravu našich pretekárov.

Predseda klubu Viktor Demin s Pohárom pre víťazov Slovenského pohára 
Na slávnostnom oceňovaní mal náš klub bohaté zastúpenie

AJ MINIKAJAKÁRI V ROKU 2023 S VYNIKAJÚCIMI VÝSLEDKAMI

Aj keď chlapci a dievčatá vo veku 9 až 12 rokov nie sú hodnotení v rámci Slovenského pohára, aj oni nás v roku 2023 tešili svojimi výkonmi. Minikajakári sa pripravujú pod vedením trénerov Ladislava Ódora a Lajosa Németha a počas celej sezóny patrili medzi najlepších  a prispievali k víťazstvám nášho klubu v Pohári tímov.

Poďakovanie za výsledky v roku 2023 patrí všetkým rodičom, sponzorom, všetkým podporovateľom a priaznivcom klubu.

Blahoželáme  a ďakujeme! 

 

S L O V E N S K Ý   P O H Á R  2023

PREHĽAD UMIESTNENIA PRETEKÁROV KAJAK & KANOE KLUBU KOMÁRNO

J E D N O T L I V C I

K DIEVČATÁ 13 ROČNÉ

11. Lilian KRŠTEŇANSKÁ

12. Adela LOPATOVÁ

13. Sophie RUHANEN

K CHLAPCI 13 ROČNÍ

 2. Alex Ódor,

 9. Dávid Győri

K DIEVČATÁ 14 ROČNÉ

 1. Diana MARKOVIČOVÁ

11. Panna VÁMOS

K CHLAPCI 14 ROČNÍ

7. Dávid ZAUKO

8. Dávid HODEK

9. Patrice MUHAR

K KADETKY

5. Nadine ĎURČOVÁ

6. Michaela ZRNEKOVÁ

14. Lucia DEMÁČKOVÁ

24. Dóra VÁMOS

K KADETI

2. Peter Teo LUKÁČ

5. Michal TÓTH

7. Máté MARSAL

8. Matej LOPATA

20. Samuel DEMÁČEK

C KADETKY

2. Natália SZENCZIOVÁ

C JUNIORKY

1. Laura ŐRI

2. Zoé BÓNOVÁ

K JUNIORKY

6. Liliána GAÁL

C JUNIORI

2. Imre FAZEKAS

K JUNIORI

2. Dominik DOKTORÍK

5. Tomáš FARKAŠ

6. Ľudovít TÓTH

15. Dominik NAGY

17. Máté MARSAL – kadet,  na MSR na krátke trate štartoval v juniorskej kategórii

C ŽENY

3. Aneta JELÍNKOVÁ

K MUŽI

13. Marko UJVÁRI

14. Filip PODLEISZEK

K VETERÁNI

5. Marek ĎURČO

8. František DOSÚDIL

10. Gabriel ZIRKELBACH