Pred Veľkou cenou Komárna- o jej zrode a vývoji

Domov // Újdonságok // Novinky // Pred Veľkou cenou Komárna- o jej zrode a vývoji
31. május 2023

Veľká cena Komárna v dňoch 3. až 4. júna 2023 začne písať svoju 65. kapitolu. Úctyhodné obdobie. Patrí medzi významné športové podujatia v našom meste , je veľkým spoločenským a športovým sviatkom nielen pre pretekárov, ale aj obyvateľov mesta.

Čo predchádzalo vzniku Veľkej ceny Komárna

Vzniku Veľkej ceny predchádzali v rokoch 1955 až 1957 medzikrajové preteky kajakárov a kanoistov medzi družstvami Banskej Bystrice a Nitry na mŕtvom ramene Váhu. V roku 1958 podujatie nieslo názov Komárňanská päťstovka a okrem miestneho družstva sa na ňom zúčastnili aj pretekári zo Štúrova a Novák. Komárňanské regaty však v tomto období ešte neboli v termínovom kalendári Výboru Zväzu kanoistiky.

1. ročník Veľkej ceny SLK v roku 1959

Patronát nad pretekmi kajakárov a kanoistov prevzal v roku 1959 najväčší podnik v regióne – Slovenské lodenice Komárno, tak sa zrodila Veľká cena Slovenských lodeníc Komárno.

1. ročník Veľkej ceny Slovenských lodeníc Komárno sa uskutočnil v dňoch 26. a 27. septembra 1959 na mŕtvom ramene Váhu. Organizoval ho oddiel vodných športov TJ Spartak SLK Komárno, preto sa okrem kanoistiky súťažilo aj v jachtingu a plachtení.

Kanoistické súboje sa odohrávali len na 500 m trati za účasti pretekárov z Komárna a z piatich bratislavských oddielov (Tatran, ČH, Vinohrady, Slovnaft, Slávia UK). Hlavná bola súťaž družstiev. Súboj Bratislava – Komárno vyznel po celkovom sčítaní bodov 33:30 pre hostí. Bratislavčania ako trofej – Veľkú cenu – dostali veľký zarámovaný obraz osobnej lode. Mala to byť putovná cena, ale do Komárna sa obraz už viac nevrátil. V kategórii mužov celkove dominovali v K1 a v C1 pretekári, ktorí sa zaradili aj do absolútnej svetovej špičky a štartovali aj na OH – Ladislav Čepčiansky a Tibor Polakovič.

Preteky takmer vždy otváral predseda TJ Spartak Komárno a riaditeľom pretekov bol spravidla predseda oddielu rýchlostnej kanoistiky. Ceny zvyčajne odovzdával riaditeľ lodeníc, alebo niekto z vedenia závodu.

Tradícia podujatia sa od roku 1959 ani raz neprerušila.

Z histórie pretekov

Zmena názvu

Veľká cena Slovenských lodeníc však prešla zmenami názvu:

– v roku 2000 sa 42. ročník sa uskutočnil pod názvom Veľká cena Komárna a SLK

– od roku 2001, od 43. ročníka sa toto podujatie uskutočňuje pod súčasným  názvom Veľká cena Komárna.

Preteky s medzinárodnou účasťou

Napriek zvyčajnej účasti množstva reprezentantov v seniorských kategóriách treba povedať, že najväčšie súboje sa v Komárne odohrávali v mládežníckych kategóriách a najúspešnejší oddiel na záver podujatia získava Pohár mládeže.

V Komárne na pretekoch doteraz štartovali vodáci z bývalej Juhoslávie, Maďarska, Moldavska, Slovinska, Chorvátska, Nemecka, Talianska, Francúzska, Rakúska, Škótska, dokonca aj z USA a Venezuely.

Na Veľkú cenu Komárna radi prichádzajú aj pretekári zo Sardínie

Pretekári zapísaní na listine víťazov

Do listiny víťazov sa počas 64 ročníkov  zapísali pretekári, úspešní olympionici, medailisti z majstrovstiev sveta a Európy. Viacnásobnými víťazmi sa stali kajakári:  Ľubomír Kadnár, Miroslav Haviar, Félix Masár, Ladislav Nagy, Ľubor Štark, Attila Szabó, Róbert Erban, Michal Riszdorfer, Erik Vlček, Juraj Tarr, Ľubomír Beňo, Marko Ujvári a Adam Botek, kanoisti: Tibor Polakovič, František Dosúdil st., Ján Zajac, Vojtech Halmo, Radomír Blažík, Milan Vašák, Pavol Rusnák, Csaba Orosz, Slavomír Kňazovický, Peter Páleš, Anton Grassl, Daniel Biksadský, Dávid Fekete, Matúš Matejička a medzi ženami dominovali: Hana Domonkošová, Adela Jakabová, Viera Šabíková, Jana Polakovičová,  Eva Hochshornerová, Martina Kohlová, Ivana Kmeťová, Nikola Zatlkajová, Tamara Takács, Lisa Maria Gamsjäger a Lívia Vrecková. 

Veľká cena Komárna pokračuje úspešne aj po generačnej výmene

Dlhoročnými vynikajúcimi organizátormi Veľkej ceny Komárna boli Tibor Soós a František Dosúdil, ktorý bol riaditeľom pretekov od roku 1973. 

Štafetu od pána Tibora Soósa a Františka Dosúdila prevzal v roku 2015 Ladislav Broczky a od roku 2021 súčasný predseda klubu Viktor Demin. Aj vďaka nim pokračuje tradícia v organizovaní Veľkej ceny Komárna na vysokej úrovni .

Od roku 2016 Memoriál Vojtecha Halma

Od roku 2016, kedy sa konal 58. ročník Veľkej ceny Komárna, sa uskutočňuje Memoriál Vojtecha Halma na počesť vynikajúceho pretekára, trénera a človeka, ktorý nás navždy opustil na sklonku roku 2015. Putovný pohár získava víťaz v disciplíne C1 juniori na 500 metrovej trati. Prvým držiteľom tohto pohára bol pretekár Kajak & kanoe klubu Komárno, kanoista Samuel Sýkora.

Memoriál Vojtecha Halma má za sebou 7 ročníkov

Hviezdna účasť na 60. ročníku Veľkej ceny Komárna

Jubilejný 60. ročník Veľkej ceny Komárna v roku 2018 sa podarilo osláviť skutočne veľkolepo. Do Komárna na Veľkú cenu zavítali pretekári svetovej úrovne: olympijskí medailisti, svetoví a európski šampióni. Bolo to vďaka trénerovi našej úspešnej K4 Petrovi Likérovi, ktorý oslovil elitných pretekárov a oni toto pozvanie radi prijali. A tak sa tu zišlo hviezdne obsadenie: Josef Dostál, Bálint Kopasz, Sándor Tótka, Péter Molnár, Dávid Tóth, Balázs Birkás, James Iuaen. Tamara Takács, Krisztina Bedecs a naši najlepší: Erik Vlček, Juraj Tarr, Adam Botek, Csaba Zalka, Denis Myšák a Martina Kohlová. Bol to určite nezabudnuteľný zážitok pre každého z nás.

Hviezdna zostava na 60. ročníku Veľkej ceny Komárna

Veľká cena Komárna v rokoch 2020 a 2021, v období pandémie koronavírusu

62. ročník Veľkej ceny Komárna sa uskutočnil v netradičnom formáte a termíne. Pôvodne sa mali preteky uskutočniť v dňoch 13.06. až 14.06.2020. Pandémia koronavírusu však bola proti. Rušili sa podujatia, vrátane športových a do zoznamu zrušených pretekov sa dostala aj Veľká cena Komárna.

Po postupnom uvoľňovaní opatrení, ktoré umožňovalo organizovanie športových podujatí, Športovo – technická komisia vyhovela žiadosti Kajak & kanoe klubu Komárno na usporiadanie Veľkej ceny Komárna dňa 06.09.2020.

63.ročník Veľkej ceny Komárna v rýchlostnej kanoistike, ktorý sa uskutočnil v dňoch 12. a 13.júna 2021, bol podobne ako v roku 2020 ovplyvnený vývojom epidemiologickej situácie na Slovensku.

Kajak & kanoe klub Komárno, aj napriek sťaženým podmienkam, premiérovo pod vedením nového predsedu klubu Viktora Demina, organizáciu pretekov zvládol na veľmi dobrej úrovni. V tomto roku sa kvôli obmedzeniam neuskutočnilo slávnostné zahájenie Veľkej ceny Komárna, ktoré sa obvykle konalo v predvečer pretekov.

64. Veľká cena Komárna sa uskutočnila v tradičnom formáte

Od roku 2022 sa Veľká cena Komárna uskutočňuje už v tradičnom formáte.

64.Veľká cena Komárna sa konala v dňoch 11. a 12.06.2022. Po dvojročnej nútenej prestávke sa uskutočnilo v predvečer pretekov slávnostné zahájenie za účasti pozvaných hostí, sponzorov, pretekárov a rodičov. Zaznamenali sme bohatú účasť viac ako 400 pretekárov z 29 oddielov zo Slovenska, Maďarska a Talianska. Organizátori pod vedením Viktora Demina odviedli skvelú prácu, o čom svedčí príjemná atmosféra, krásne športové výkony a spokojnosť všetkých účastníkov.

Predseda klubu Viktor Demin v spoločnosti nádejí komárňanskej rýchlostnej kanoistiky