Športové zariadenie

Domov // Verejné obstarávanie // Športové zariadenie
27. január 2023

V súlade so zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Kajak & kanoe klub Komárno, o. z., predkladá výzvu na predmet zákazky:  

Stavba:  Rekonštrukcia a modernizácia športového ihriska Kajak & kanoe klubu Komárno

Objekt:  Športové zariadenie

ZADANIE:   TU       

ŠPORTOVÉ ZARIADENIE:  TU

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONUKY:   TU