Obnova areálu a vnútorných priestorov KKK Komárno

Domov // Verejné obstarávanie // Obnova areálu a vnútorných priestorov KKK Komárno
27. január 2023

V  súlade so zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Kajak & kanoe klub Komárno predkladá výzvu na predmet zákazky:

Obnova areálu a vnútorných priestorov Kajak & kanoe klub Komárno 

 Výzva na predkladanie cenovej ponuky VP- Výzva_

 Príloha číslo 4. :   Obnova areálu a vnútorných priestorov Kajak & kanoe klub Komárno VP-Príloha k Zmluve_

  ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIAVP- ZAPIS_Obnova arealu