Projekt nákupu športovo-technického vybavenia sa podarilo realizovať vďaka finančnej podpore Úradu vlády Slovenskej republiky.

Kajak kanoe klubu Komárno  bola poskytnutá zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na nákup športovej výbavy, zameraných predovšetkým na deti a mládež dotácia vo výške 3 500.00 EUR.

DOKLADY O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA ŠPORTU NA ROK 2018   

KÚPNA ZMLUVA a OBJEDNÁVKA TU
ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA ŠPORTU NA ROK 2018 TU
SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S CENOU NAD  5 000.00 EUR    TU