Naši najúspešnejší pretekári

Domov // Naši najúspešnejší pretekári

Komárňanskí kanoisti a predovšetkým kajakári za posledné desaťročia dosiahli vynikajúce výsledky a ako prví športovci vôbec
(v prípade olympiád spoločne s vodným pólistom Istvánom Gergelyom) do Komárna priniesli medaily z vrcholných podujatí. Tu je chronologický prehľad najvýznamnejších výsledkov odchovancov komárňanskej kanoistiky na olympijských hrách, majstrovstvách sveta a majstrovstvách Európy. V prípade viacčlenných osádok sú ich členovia, ktorí nepochádzajú z Komárna, uvedení v zátvorkách.

OLYMPIJSKÉ HRY

MEDAILISTI:

Michal Riszdorfer 0-1-1, Richard Riszdorfer 0-1-1, Erik Vlček 0-2-2, Juraj Tarr 0-2-0, Juraj Bača 0-0-1, Adam Botek 0-0-1

● Soul 1988:

ATTILA SZABÓ – 6. K1 500 m, 7. K1 1000 m

● Barcelona 1992:

ATTILA SZABÓ, JOZEF TURZA – 4. K4 1000 m (+ Erban, Kadnár)

● Sydney 2000:

RICHARD RISZDORFER, JURAJ TARR, ERIK VLČEK – 4. K4 1000 m (+ Erban)

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA – 6. K2 1000 m

● Atény 2004:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 3. K4 1000 m

● Peking 2008:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 2. K4 1000 m

● Londýn 2012:

ERIK VLČEK – 8. K2 1000 m (+Gelle)

ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 6. K4 1000 m (+Gelle, Jankovec)

● Rio de Janeiro 2016:

ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 2. K4 1000 m (+ Denis Myšák, Tibor Linka) 

● Tokio 2020 / konanie 2021/:

ADAM BOTEK – 10. K2 1000 m (+Baláž)

ERIK VLČEK, ADAM BOTEK – 3. K4 500 m (+Baláž, Myšák)


MAJSTROVSTVÁ SVETA SENIOROV

MEDAILISTI:

Michal Riszdorfer 8-3-3, Richard Riszdorfer 6-2-3, Erik Vlček10-3-4, Juraj Bača 6-0-1, Attila Szabó 1-1-2, Juraj Tarr 4-2-3, Adam Botek-  0-2-1,  Ákos Gacsal 0-0-1

● Belehrad 1971:

VOJTECH HALMO – 5. C1 10 000 m

● Mechelen 1985:

ATTILA SZABÓ, ŠTEFAN VISZLAY – 6. K2 1000 m

● Montreal 1986:

ATTILA SZABÓ – 6 K1 1000 m

● Duisburg 1987:

ATTILA SZABÓ – 2. K1 10 000 m, 3. K1 500 m, 6. K1 1000 m

● Plovdiv 1989:

ATTILA SZABÓ – 1. K1 10 000 m, 4. K1 500 m

● Poznaň 1990:

ATTILA SZABÓ – 4. K1 500 m, 4. K1 10 000 m

● Kodaň 1993:

ATTILA SZABÓ – 3. K1 10 000 m, 5. K1 500 m

ATTILA SZABÓ, JOZEF TURZA – 6. K4 1000 m (+ Kadnár, Erban)

● Duisburg 1995:

ATTILA SZABÓ – 6. K2 1000 m (+ Erban)

● Dartmouth 1997:

JOZEF TURZA – 5. K2 200 m (+ Divinec)

● Szeged 1998:

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA – 1. K2 500 m, 9. K2 1000 m, 4. K4 1000 m (+ Kadnár, Erban)

JOZEF TURZA, ATTILA SZABÓ – 7. K4 200 m, 9. K4 500 m (+ K. Becker, Kužel)

● Miláno 1999:

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA – 1. K2 1000 m, 5. K2 500 m

● Poznaň 2001:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 3. K4 500 m, 6. K4 1000 m

● Sevilla 2002:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m

ANTON GRASSL – 5. C1 200 m

● Gainesville 2003:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m

ANTON GRASSL – 9. C1 200 m

● Záhreb 2005:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK – 2. K4 1000 m (+ Erban)

MICHAL RISZDORFER, JURAJ TARR – 2. K4 500 m (+ Wiebauer, Erban)

RICHARD RISZDORFER, ERIK VLČEK – 5. K2 500 m

● Szeged 2006:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK – 1. K4 500 m, 5. K4 1000 m (+ Erban)

● Duisburg 2007:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 1. K4 500 m, 3. K4 1000 m

● Darthmouth 2009

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR –2. K4 200 m, 3. K4 1000 m

● Poznaň 2010:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 10. K4 1000 m

● Szeged 2011:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR –4. K4 1000 m,

ERIK VLČEK–1. K2 1 000 m, (+Gelle)

● Duisburg 2013

ERIK VLČEK, JURAJ TARR –  9.K2 1 000 m,  7 K2  500 m 

VIKTOR DEMIN – 7. K4 1000 m   (+ Krajčovič, Jakubík, Michálek)    

● Moskva 2014

ERIK VLČEK, JURAJ TARR –  1. K2 1 000 m, 1. K2  500 m

VIKTOR DEMIN – 5. K4 1000 m (+ Krajčovič, Jakubík, Michálek)   

● Miláno 2015

ERIK VLČEK, JURAJ TARR –  4. K2 1 000 m,  

ERIK VLČEK, JURAJ TARR –  1. K4 1 000 m (+ Myšák, Linka)  

VIKTOR DEMIN – 16. K1 500 m   

● Račice 2017

ERIK VLČEK, JURAJ TARR –  5. K4  500 m (+ Myšák, Linka) 

ADAM BOTEK -2.K2 1 000 M (+Gelle P.)

• Montemor-o-Velho 2018

ADAM BOTEK- 6. K2 1 000 m (+ P. Gelle) 

JURAJ TARR, ERIK VLČEK-  2. K4 1 000 m (+ S.Baláž, G. Jakubík)

JURAJ TARR, ERIK VLČEK-  5. K2 500 m 

• Szeged 2019

ERIK VLČEK,  ADAM BOTEK – 3. K4 500 m  (+ Samo Ba láž, Csaba Zalka)

JURAJ TARR, ÁKOS GACSAL – 3. K4 1000 m (+Denis Myšák, Gábor Jakubík)

ÁKOS GACSAL – 18. K2 1000 (+Gábor Jakubík)

MARIANA PETRUŠOVÁ – 5. K1 1000 m , 8. K1 5000 m  

• Kodaň 2021

ADAM BOTEK – 2. K4 500 m  (+ Samo Baláž, Csaba Zalka, Denis Myšák)

ÁKOS GACSAL – 9. K2 1000 (+Peter Gelle

MARKO UJVÁRI – 19. K1 5000 m

• Lake Banook  2022

ERIK VLČEK, ADAM BOTEK- 9. K2 500 m

ADAM BOTEK- 4. K4 500 m (+S.Baláž,D.Myšák, Cs,Zalka)

• Duisburg 2023

ADAM BOTEK- 12. K4 500 m (+S.Baláž,D.Myšák, Cs,Zalka)

ÁKOS GACSAL- 4. K2 1000m (+P. Gelle)

ERIK VLČEK, ADAM BOTEK- 11. K2 500 m

RÉKA BUGÁR16. K1 200 m

 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY SENIOROV

MEDAILISTI:

Michal Riszdorfer 11-4-1, Richard Riszdorfer 10-3-0, Erik Vlček 11-7-3, Juraj Bača 4-2-1, Juraj Tarr 5-4-2. Viktor Demin 0-1-0, Adam Botek 0-2-0, Mariana Petrušová 0-0-1

● Plovdiv 1997:

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA, MICHAL HLUŠKO, ZSOLT BOGDÁNY – 2. K4 1000 m, 5. K4 500 m

JOZEF TURZA – 5. K2 200 m (+ Divinec)

ATTILA SZABÓ – 7. K1 1000 m

● Záhreb 1999:

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA – 1. K2 1000 m, 3. K2 500 m

JURAJ TARR – 8. K4 500 m (+ Wiebauer, Chorváth, V. Becker)

● Poznaň 2000:

RICHARD RISZDORFER, JURAJ TARR, ERIK VLČEK – 2. K4 1000 m (+ Erban)

MICHAL RISZDORFER, JURAJ BAČA – 4. K2 500 m, 7. K2 1000 m

● Miláno 2001:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 1. K4 1000 m, 2. K4 500 m, 6. K4 200 m

ANTON GRASSL – 9. C1 200 m

● Szeged 2002:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ BAČA – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m

ANTON GRASSL – 7. C1 200 m

● Poznaň 2004:

ANTON GRASSL – 8. C1 200 m

● Poznaň 2005:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK – 1. K4 1000 m (+ Erban)

MICHAL RISZDORFER, JURAJ TARR –  2. K4 500 m (+ Wiebauer, Erban)

RICHARD RISZDORFER, ERIK VLČEK – 4. K2 500 m

JURAJ TARR – 4. K2 1000 m (+ Wiebauer)

● Račice 2006:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m (+ Erban)

JURAJ TARR – 4. K2 1000 m (+ Wiebauer)

ANTON GRASSL – 9. C1 200 m

● Pontevedra 2007:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m

● Miláno 2008:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 1. K4 500 m, 1. K4 1000 m

● Brandenburg 2009:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 2. K4 1000 m

● Trasona 2010:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 4. K4 1000 m

● Belehrad 2011:

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 9. K4 1000 m

ERIK VLČEK–2. K2 500 m, (+Gelle)

● Záhreb 2012:

ERIK VLČEK – 3. K2 1000 m (+Gelle)

RICHARD RISZDORFER, MICHAL RISZDORFER, ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 6. K4 1000 m

● Montemore 2013

ERIK VLČEK, JURAJ TARR – 8. K4 1000 m (+Gelle, Jankovec)

● Brandenburg 2014

ERIK VLČEK, JURAJ TARR –  3. K2 1 000 m,  6. K2  500 m

VIKTOR DEMIN – 2. K4 1000 m (+ Krajčovič, Jakubík, Michálek)  

● Račice 2015

ERIK VLČEK, JURAJ TARR –  2.  K2  500 m

VIKTOR DEMIN – 9. K4 1000 m (+ Myšák, Jakubík, Michálek)   

● Moskva 2016

ERIK VLČEK, JURAJ TARR, –  2.  K4  500 m (+ Myšák, Linka )

ERIK VLČEK, JURAJ TARR, –  1.  K4  1 000 m (+ Myšák, Linka )

● Plovdiv 2017

ERIK VLČEK, JURAJ TARR, –  2. K4 1 000 m ,  3.  K4  500 m (+ Myšák, Linka )  

● Belehrad 2018

ADAM BOTEK- 4. K2  1 000 m (+ P. Gelle), 6. K2 500 m (+ P. Gelle)

JURAJ TARR, ERIK VLČEK-  6. K4 500 m (+ Cs.Zalka, T.Linka)

MARIANA PETRUŠOVÁ-  12. K2 500 m (+ M. Kohlová)

MARIANA PETRUŠOVÁ-  16. K4 500 m (+ M. Kohlová, J. Zatlkajová, L.Oršulová) 

● Poznaň 2021

MARKO UJVÁRI-  7. K4  1000 m  (+Holka, Dorner,Jakubík)

MARIANA PETRUŠOVÁ- 3. K1 na 1000 m

MARIANA PETRUŠOVÁ, LISA-MARIA GAMSJAGER- 9. K2  na 500 m

ADAM BOTEK- 2. K2 na 1000 m (+Samuel Baláž), 

ADAM BOTEK- 2. K4 na 500 m +(Baláž, Zalka,Myšák)

ERIK VLČEK- 14. K1 na  1000 m

● Mníchov  2022

ERIK VLČEK, ADAM BOTEK- 7. K2 500 m

ADAM BOTEK- 2. K4 500 m (+S.Baláž,D.Myšák, Cs,Zalka)

ÁKOS GACSAL-7. K4 1000m (+P. Gelle, T.Holka, D.Rybanský)

LISA-MARIA GAMSJÄGER- 8. K2 500 m ( + I.Kmeťová)

LISA-MARIA GAMSJÄGER, MARIANA PETRUŠOVÁ- 5. K4 500 m (+I. Kmeťová, D. Čulenová )

 

EURÓPSKE HRY

 Minsk 2019

ERIK VLČEK, ADAM BOTEK- 3.K4 500 m (+ Samo Baláž, Csaba Zalka)

ADAM BOTEK- 5.K2 1000 m  (+Peter Gelle)

ÁKOS GACSAL- 16. K1 1000 m 

MARIANA PETRUŠOVÁ- 3.K1 5000 m

Krakow 2023

ÁKOS GACSAL- ERIK VLČEK- 8. K2 500m


MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV A U23

● Viedeň  /Rakúsko/_ 1991

MAREK ĎURČO –   7.  K2   1 000 m, 8.miesto  K2 500 m (+Leština)

ŠTEFAN HAVRAN  – K1 1 000 m semifinále

ERIKA BUKOVSKÁ – 4.  K4 500 m

PAVOL NÁHLIK – 9. K1 500 m

PAVOL NÁHLIK, PETER DOMIN – 6. K4 1000 m (+ Ježek, Polívka)

PAVOL NÁHLIK, PETER DOMIN – 6. K4   500 m (+ Ježek, Polívka)

● Curitiba /Brazília/_ 2001

TIBOR GYORI –  7. K4 500 m (+ Bokol, Csolle)  

TIBOR GYORI, PETER LIKÉR -6. K4 1000 m (+ Bokol, Csolle)  

● Szeged 2005:

BORIS VISZLAY, TOMÁŠ CSEPY  – 14. K2 1000 m

● Račice 2007:

BORIS VISZLAY  – 3. K4 500 m  (+ Divinec Mičo, Baránek)

BORIS VISZLAY, TOMÁŠ CSEPY – 5. K4 1000 m (+ Divinec, Baránek)

TOMÁŠ CSEPY – 20. K1 500 m

● Gyor 2007:

RADIM KRÁĽ- 21. maratón 21.83 km

● Moskva  2009:

GABRIELA SZABÓOVÁ- 12.K4 500 m (+ Tóthová, Mištinová, Matejková)

● Crestuma 2009:

MICHAL PETRUŠ – 20. maratón 21.83 km

●Brandenburg 2011:

VIKTOR DEMIN- 1. K2 500 m, 2. K2 1000 m (+Janča)

DÁVID PÁLMAY – 5. K4 1000 m (+ Myšák,Vass,Višváder)

ROBERTA PELANTOVÁ – 12. K1  1000 m

●Welland 2013

VIKTOR DEMIN- 1. K4 1000 m (+Jakubík, Krajčovič,Michálek)

Szeged 2014

ADAM BOTEK-  15. K4 1 000 (+ Bóri, Stránsky Horváth)

DANIEL SZOKOL- 10. K2 200 ( +Rebro)

●Montemor-oVelho 2015

ADAM BOTEK –  8. K1 1 000 m 

VIKTOR DEMIN – 9. K1 1000 m     

MARIANA PETRUŠOVÁ – 7. K2 500 m  (+ Mikušová), 15. K4 500 m  (+ Oršulová, Tesáriková, Mikušová),19. K1 200 m  

● Minsk 2016

VIKTOR DEMIN- 17. K1 1 000 m 

MARIANA PETRUŠOVÁ- 13. K1 500 m

● Brandenburg, maratón 2016

ANITA KONEČNÁ – 13. K1

● Bascov 2017

DÁVID KOCZKÁS- 7. C1 200 m, 18. C1 1 000 m 

ISTVÁN BANAI TÓTH- 13. C2 1 000 m (+  Michal Polakovič)

ADAM BOTEK- 7. K1 1000 m, 6. K4 500 m ( + M.Nemček, S.Baláž, M.Fraňa)   

• Plovdiv 2018

DÁVID KOCZKÁS, RICHARD ZILIZI- 6. C4 500 m (+ E.Strýček, D. Fekete)

DÁVID KOCZKÁS-  5. C1 1 000 m 

ADAM BOTEK- 9. K1  1000 m

ADAM BOTEK- 1. K4  500 m  ( + S.Baláž, M.Fraňa, Cs.Zalka)

MARIANA PETRUŠOVÁ-  5. K1 1 000 m, 16. K1 500 m

 • Prado Vila Verde  2018 maratón

MARKO UJVÁRI- 15.K1 22.6 km

Pitesti  2019

MARKO UJVÁRI- 5. K2 1000 m (+Daniel Rybanský)

PETER CHRISTOPHER LÉRANT-7.C4 500 m

MÁRK MESZLÉNYI- 18. K1 1000 m  17.miesto K1 500 m  

●Montemor-o-Velho 2021

MARIANA PETRUŠOVÁ-  3. K1 U23  na 1000 m, 6.K1  500 m

●Szeged 2022

RÉKA BUGÁR/ JUN/– 2. K2 500 m (+B. SIDOVÁ), 5. K1 200 m, 11. K2 MIX 500 m (+ Ondrej KOBYDA)

ĽUDOVÍT TÓTH, DOMINIK DOKTORÍK /JUN/- 6. K4 500 m (+ M. ZRUTTA , J. KUKUČKA)

MÁTÉ MARSAL /JUN/- 7. K2 1000 m (+ M. LEPI )

FILIP PODLEISZEK /JUN/- 12. K1 1000 m

LISA-MARIA GAMSJÄGER /U23/- 9. K1 500 m

MARIANA PETRUŠOVÁ /U23/- 7. K1 1000 m, 8. K1 5000 m

MARKO UJVÁRI /U23/- 12. K1 U23 5000 m

●Auronzo 2023

LAURA ŐRI /JUN/ 4. C2 MIX 500 m (+P. Ružič)

ĽUDOVÍT TÓTH- DOMINIK DOKTORÍK /JUN/5. K2 1000 m

ĽUDOVÍT TÓTH- DOMINIK DOKTORÍK /JUN/5. K2 500 m

MÁTÉ MARSAL /JUN/- 6. K4 500m (+M. Lepi, M.Szabó, M.Bábik )

RÉKA BUGÁR /U23/- 8. K4 500 m ( + B. Sidová, K. Pecsuková, D.Čulenová)

LAURA ŐRI /JUN/ – 11. C1 200 m

FILIP PODLEISZEK- MARKO UJVÁRI /U23/- 13. K4 500 m (+M. Zrutta, M. Hvojník )

 

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY  JUNIOROV A U23

● Záhreb 2002:

PETER LIKÉR – 6. K1 1000 m, 8. K1 500 m

JURAJ TARR – 3. K4 500 m (+ Wiebauer, Chorváth, Nemec), 4.K4 1000 m (+ Wiebauer, Nemec, Belovič)

TOMÁŠ BESE – C1 1000 m- rozjazda 5.miesto, semifinále-7.miesto, do finále nepostúpil

● Poznaň 2004:

TIBOR GYORI, PETER LIKÉR- 8. K4 1000 m (+ Galčík, Martinek) 

● Atény 2006:

TIBOR GYORI- 8. K4 500 m (+ Belovič, Martinek, Maťaš) , 8. K4 1000 m (+ Belovič, Martinek, Maťaš)

●Belehrad 2007:

ENRIKO HRADIL- 16. K2 1000 m (+ Mikleš)

BORIS VISZLAY, TOMÁŠ CSEPY– 10. K4 1000 m (+ Divinec, Baránek)

BORIS VISZLAY– 5. K4 500 m ( +Divinec Mičo, Baránek)

TOMÁŠ STANO – 14. K4 1000 m (+ Beňo Maťaš, Jankovec)

●TRENĆÍN 2007:

MÁTÉ KNIRS – 13. MARATÓN 23.7 km

● Szeged 2008:

MICHAL PETRUŠ- 14. K4 1000 m ( +Zaťko, Mičo, Baránek)

BORIS VISZLAY- 9. K4 1000 m , 9. K4 500 m (+ Maťaš,Mikleš,Jankovec)

● Poznaň 2009:

BORIS VISZLAY- 3. K4 500 m , (+ Divinec, Jakubík, Jankovec)

GABRIELA SZABÓOVÁ – 9. K4 500 m (+ Tóthová, Mištinová, Matejková)

● Moskva  2010:

ROBERTA PELANTOVÁ – 14. K1  1000 m, 17. K1  500 m

VIKTOR DEMIN- 3. K4 1000 m (+Janča, Krajčovič,Michálek), 8. K1 500 m

BORIS VISZLAY- 5. K4 1000 m , (+ Divinec, Beňo, Jankovec)

● Záhreb 2011:

VIKTOR DEMIN- 1. K2 500 m, 2. K2 1000 m  (+Janča)

DÁVID PÁLMAY – 8. K4 1000 m (+ Myšák,Vass,Višváder)

RODERIK DOBOSI – 17. K1 1000 m

ROBERTA PELANTOVÁ – 6. K1  1000 m

KATARÍNA HORVÁTHOVÁ – 18. K1 200 m

● Montemor 2012:

VIKTOR DEMIN- 3. K4 1000 m (+Jakubík, Krajčovič,Michálek)

KATARÍNA HORVÁTHOVÁ, ROBERTA PELANTOVÁ- 12. K2 1 000 m

BALÁZS LORINCZ- 7.K1 200 m

● Poznaň 2013:

VIKTOR DEMIN- 1. K4 1000 m (+Jakubík, Krajčovič,Michálek)

BALÁZS LORINCZ- 15.K2 200 m (+Vajda)

● Mantes En Yvelines  2014:

ADAM BOTEK-  15. K2 500 m ( +Bóri) 

ADAM BOTEK-   8. K4 1 000 (+ Bóri, Stránsky Horváth)

DANIEL SZOKOL- 6. K2 200 ( +Rebro)

● Bascov 2015 

ADAM BOTEK /junior/  –  4.K1 1000 m, 4. K4 1000 m (+ Alexander Bóri, Milan Fraňa, Samuel Baláž) 

VIKTOR DEMIN  /U23/ – 10. K1 500 m, 9. K4 1000 m (+ Marek Krajčovič, Matej Michálek, Filip Sprušanský) 

MARIANA PETRUŠOVÁ /juniorka/ – 8.K1 1000 m, 8.K2 500 m  (+ Mikušová)

● Plovdiv 2016

MARIANA PETRUŠOVÁ- 7. K1 500 m, 6. K1 1000 m

VIKTOR DEMIN-13. K1 500 m, 10. K1 1 000 m

ADAM BOTEK, DANIEL SZOKOL- 12. K2 200 m

● Belehrad 2017

DÁVID KOCZKÁS- 6. C1 200 m, 5. C1 500 m    

ADAM BOTEK- 4. K1 1000 m, 9. K4 500 m ( + M.Nemček, S.Baláž, M.Fraňa)  

● Ponte De Lima, maratón 2017

ANITA KONEČNÁ – 10. K1

MARKO UJVÁRI – 10. K1

Auronzo 2018

DÁVID KOCZKÁS, RICHARD ZILIZI- 4. C4 500 m (+ E.Strýček, D. Fekete)

RICHARD ZILIZI- 7. C2 1 000 m (+ D. Fekete)

MARKO UJVÁRI- 13. K2 1 000 m  (+ Zsolt Libai)

MARIANA PETRUŠOVÁ- 6. K1 1 000 m, 10. K1 500 m

• Metkovič 2018 – maratón

ANITA KONEČNÁ- 8.K1 22.6 km

MARKO UJVÁRI- 6.K2 22.6 km (+ Zsolt Libai)

• Račice 2019

MARKO UJVÁRI- 4. K2 1000 m (+Daniel Rybanský)

MÁRK MESZLÉNYI- 14. K1 juniori na 1000 m

MARIANA PETRUŠOVÁ- 1. K1 U23  na 1000 m ,  7. K1 U23 u na 500 m

ADAM BOTEK- 2. K2 U23 na 1000 m (+Samuel Baláž), ADAM BOTEK- 2. K4 U23 na 500 m +(S.Baláž, M Jedinák, Csaba Zalka) 

• Poznaň  2021

MARKO UJVÁRI-  12. K1 U23 500 m 

MARIANA PETRUŠOVÁ- 2. K1 U23  na 500 m

MARIANA PETRUŠOVÁ, LISA-MARIA GAMSJAGER- 3. K2 U23  na 500 m

LISA-MÁRIA GAMSJAGER- 6. K1 U 23 200 m

• Belehrad 2022

RÉKA BUGÁR /JUN/- 6. K1 200 m, 6. K2 500 m (+T. CZANIKOVÁ)

ĽUDOVÍT TÓTH, DOMINIK DOKTORÍK /JUN/- 6. K4 500 m (+ M. ZRUTTA , J. KUKUČKA)

MÁTÉ MARSAL /JUN/- 9. K2 1000 m (+ M. LEPI )

FILIP PODLEISZEK /JUN/- 13. K1 1000 m

LISA-MARIA GAMSJÄGER /U23/-3. K1 500 m

LISA-MARIA GAMSJÄGER, MARIANA PETRUŠOVÁ /U23/- 4. K4 500 m (+ D. Čulenová, K. Pecsuková )

MARKO UJVÁRI /U23/- 14.K1 U23 1000 m U23, 15.K1 U23 500 m

●Montemor-oVelho 2023

ĽUDOVÍT TÓTH- DOMINIK DOKTORÍK /JUN/4. K2 1000 m

ĽUDOVÍT TÓTH- DOMINIK DOKTORÍK /JUN/6. K2 500 m

MÁTÉ MARSAL /JUN/- 7. K4 500m (+M. Lepi, M.Szabó, M.Bábik )

LAURA ŐRI /JUN/- 9. C1 500 m